Search
Close this search box.

Onze werkwijze

Met het merendeel van de 200 pluimvee familiebedrijven die aan ons leveren hebben we langetermijnrelaties. Vaak leveren zij al generaties lang hun eieren aan ons. We zien de pluimveehouders ook niet puur als leverancier, maar als een gewaardeerde partner. Om die reden vinden we het belangrijk om hen, met het oog op de toekomst, begeleiding en ondersteuning te bieden. En op deze wijze de vraag vanuit de markt zo goed mogelijk af te kunnen stemmen met onze pluimveehouders.

Wij bieden ondersteuning op het gebied van

Voedselveiligheid
Markttendensen
Ontwikkelingen
omtrent hygiëne
Certificering
Dierenwelzijn
Duurzaamheid

Kennisdeling

Voor een goede samenwerking is het essentieel kennis in huis te hebben, te ontwikkelen en te borgen. Zodat op de lange termijn onze medewerkers in staat zijn om onze partners in de keten zo goed mogelijk te begeleiden en kennis te delen. Onze pluimveebedrijven hebben zodoende een stabiele partner die hun eieren wil afnemen. Zo zorgen wij voor financiële zekerheid voor de pluimveehouders.

Persoonlijk contact als standaard

Persoonlijk contact
als standaard

Indien er een onderwerp besproken moet worden dat grote veranderingen met zich meebrengt, organiseren we bijeenkomsten waar diverse interne en externe sprekers hun visie delen. Ook ondersteunen we de bedrijven op technisch vlak door middel van klankbordgroepen of aanvullende persoonlijke bedrijfsbezoeken.

Contact

Petro Boon

06-53540171

Gerard Nij Bijvank

06-50615639

Lejanne Winters

06-82569663

Job Schilders

06-51596354